//
archives

My work with brands

This category contains 3 posts

Nike+ Ecosystem – Hệ sinh thái sản phẩm Nike+

Nike+ Ecosystem – Hệ sinh thái sản phẩm Nike+ Chiến dịch Nike+ của agency R/GA là một ví dụ tuyệt vời về thành công cả về mặt sáng tạo và tiền bạc. Năm 2006, Nike đã hợp tác với Apple để tạo ra một thiết bị ghi lại chặng đường và tốc độ của một … Tiếp tục đọc

[chuyện nghề nghiệp] Tại sao Sales và Marketing không hòa hợp?

Theo Harvard Business Review – Lê Tường Vân chuyển ngữ Sales và marketing cùng theo đuổi một mục tiêu chung: tạo ra giá trị khách hàng và thúc đẩy các kết quả kinh doanh của công ty. Nhưng sales và marketing không phải lúc nào cũng hòa thuận với nhau. Dĩ nhiên một cuộc chiến … Tiếp tục đọc

Bảo vệ: Brand development strategy plan – prepared for an e-learning service provider by me

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.