//
archives

Chính bạn là một thương hiệu – Dịch vụ của chúng tôi

This category contains 2 posts

[Personal Brand] Charisma là gì?

Một sự tình cờ đã là một thứ xúc tác khiến tôi google về khái niệm charisma này. Tôi google để xem có đúng mình…sở hữu nó không 🙂 như lời một anh bạn nói. Bài viết này khá hay, và rọi thêm ánh sáng vào những lĩnh vực có vẻ nhiều bí ẩn như … Tiếp tục đọc

Personal branding – a definition & history

Khái niệm Personal branding (Xây dựng thương hiệu cá nhân) là quá trình con người và sự nghiệp của họ được định hình như các thương hiệu (theo Lair, Sullivan & Cheney 2005). Người ta nhận xét rằng mặc dù trước đây đã có các kỹ thuật quản lý sự tự lực liên quan đến … Tiếp tục đọc