//
archives

Archive for

[Digital] DIGITAL INTELLIGENCE

Tôi luôn tự coi mình là một người khá cập nḥật với thời đại, dù không còn trẻ, nhưng đọc chỉ số Thông minh thời 4.0 này vẫn thấy mình còn nhiều điểm chưa ổn, nhất là mục 2. 🙂 Xin share một post bổ ích của Tuan Nguyen. ————————— DIGITAL INTELLIGENCE Thông minh thời … Tiếp tục đọc