//
archives

Archive for

Nike+ Ecosystem – Hệ sinh thái sản phẩm Nike+

Nike+ Ecosystem – Hệ sinh thái sản phẩm Nike+ Chiến dịch Nike+ của agency R/GA là một ví dụ tuyệt vời về thành công cả về mặt sáng tạo và tiền bạc. Năm 2006, Nike đã hợp tác với Apple để tạo ra một thiết bị ghi lại chặng đường và tốc độ của một … Tiếp tục đọc

IoT – INTERNET VẠN VẬT

[Vẫn mê công nghệ từ xưa, từ cái ngày mọi người vẫn dùng Yahoo! Search thì mình đã dùng Google – năm 2001, chưa biết bao giờ kiếm ra tiền nhờ sự ham mê công nghệ này. I will work on it to figure out]. IoT – INTERNET VẠN VẬT • Dự đoán năm 2020 … Tiếp tục đọc

10 hành vi của những người chân thật

Những người chân thật là những người có suy nghĩ đi đôi với hành động. Không may đây là một phẩm chất khó nhận thấy. Vấn đề là tất cả các mối tương tác của con người đều có sự liên quan. Chúng đều … Nguồn 10 hành vi của những người chân thật