//
archives

Archive for

[service brand] [startups] “Uber Việt Nam” đi giao hàng, cạnh tranh các anh lớn

“Uber Việt Nam” đi giao hàng, cạnh tranh các anh lớn ShipS là mô hình kinh doanh tương tự Uber, nhưng cố gắng giải quyết thêm các bài toán cụ thể tại Việt Nam; và đang tăng trưởng rất nhanh. Ra mắt chỉ mới trước Tết nhưng hiện nay ShipS đã có khoảng 1.200 nhân … Tiếp tục đọc