//
archives

Archive for

[Sales] Ways to close the deal

Tổng hợp 13 cách chốt đơn hàng thông dụng nhất (nguồn Wiki) 1. The Alternative Choice close (Chốt bằng cách đưa ra các sự lựa chọn khác nhau cho khách hàng theo hướng tích cực), also called the positive choice close, in which the salesperson presents the prospect with two choices, both of which end … Tiếp tục đọc