//
archives

Archive for

[infographic] history of marketing

 

[terms] Chuyển giá là gì?

Làm sao để tối ưu hóa lợi ích trong một môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt? Chuyển giá được xem như câu trả lời cho câu hỏi trên, đơn giản vì phương cách này giúp họ giảm tổng nghĩa vụ thuế, từ đó lợi nhuận sau thuế sẽ gia tăng. Về mặt lý thuyết, chuyển … Tiếp tục đọc