//
archives

Archive for

10 Charts from 2013 That Changed the Way We Think

[Hành vi khách hàng] Vì sao các nhãn hiệu được yêu mến

Vì sao các nhãn hiệu được yêu mến? Mới đây, công ty nghiên cứu thị trường APCO Insight đã công bố danh sách 100 công ty được yêu mến nhất thế giới (The 100 Most Loved Companies). Để đưa ra danh sách này, APCO đã đánh giá sự gắn bó của người tiêu dùng với … Tiếp tục đọc