//
archives

Archive for

M&A dịch vụ ở Việt Nam: một làn sóng Nhật

M&A dịch vụ ở Việt Nam: một làn sóng Nhật Các nhà đầu tư Nhật đang tìm kiếm cơ hội M&A ở mảng dịch vụ nhằm phục vụ cộng đồng doanh nghiệp nước này tại Việt Nam. Song hành cùng làn sóng đầu tư vào hàng tiêu dùng, sản phẩm nông nghiệp hay thực phẩm … Tiếp tục đọc

10 xu hướng tiêu dùng năm 2013

10 xu hướng tiêu dùng năm 2013 ICTnews – Hãng Ericsson vừa công bố 10 xu hướng tiêu dùng chính năm 2013, trong đó có những nhận định rất thú vị như các cư dân đô thị sẽ không ngừng “di động”, mọi người sẽ sử dụng thiết bị để làm nhiều việc một lúc, hay … Tiếp tục đọc

Điều gì ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của người tiêu dùng?

infographic

100 KPI’s for Mobile Telecom Operators

Originally posted on Consultant Value Added:
Telecommunication service industry around the world is facing significant challenges from competition, technological revamps at very short frequencies and never-ending customer demands. In full-grown markets, the preferred path to growth is that of acquisition of competitors or alliance with newer partners. On the other hand, promising markets with explosive…