//
archives

Archive for

[Law] Luật mới về tin nhắn và thư điện tử trong quảng cáo

Từ ngày 1/1/2013, đơn vị cung cấp dịch vụ quảng cáo chỉ được phép gửi quảng cáo khi có sự thỏa thuận trước với người nhận và không được gửi quá một tin nhắn hoặc thư điện tử mỗi ngày Theo Nghị định 77/2012/NĐ – CP (Có hiệu lực từ ngày 1/1/2013) vừa được Chính … Tiếp tục đọc

[Brand story] Trần Bảo Minh và “sự cố” của Asia Foods

Trần Bảo Minh và “sự cố” của Asia Foods . Việc rời khỏi Asia Foods lần này của Trần Bảo Minh cũng là một tin “sốc” như lần ông rời Vinamilk hay TH Milk trước đó. Có lẽ sốc hơn là vì thời gian ở lại với Asia Foods quá ngắn ngủi. Đọc E-paper Những … Tiếp tục đọc