//
archives

Archive for

Bảo vệ: Brand development strategy plan – prepared for an e-learning service provider by me

Không có trích dẫn vì bài này được bảo vệ.

[Nation Brand] Chiến lược của du lịch Việt Nam với brand identity mới

Một chiến dịch, một logo (biểu tượng), một slogan (tiêu đề) mới với tên gọi “Vietnam – A Different Orient” (Việt Nam – Sự khác biệt Á Đông). Liệu chiến dịch này có phải là bước nhảy vọt mà ngành công nghiệp du lịch của Việt Nam đang mong đợi? Tối 26/1, Tổng cục Du … Tiếp tục đọc