//
archives

Archive for

Top các thương hiệu mạnh Việt Nam 2010

Top các thương hiệu mạnh Việt Nam theo lĩnh vực do Nielsen bình chọn Nielsen – công ty truyền thông và thông tin hàng đầu thế giới, chuyên cung cấp thông tin về đo lường các chỉ số truyền thông, thị trường và tạp chí Campaign của Singapore đã xếp hạng Top 10 thương hiệu … Tiếp tục đọc