//
archives

Archive for

[Human Brand] 5 bài học thương hiệu mới từ Lady Gaga

Lady Gaga lại ghi dấu ấn của mình như một marketer chuyên nghiệp nhất quán với kênh giao tiếp chính là trực tuyến. Và đã thành công vang dội. Gaga là nghệ sỹ đầu tiên đạt được 1 tỷ view trên YouTube. Thành công về mặt quảng bá dẫn đến thành công về thương mại: … Tiếp tục đọc