//
archives

Archive for

Xây dựng thương hiệu cá nhân như thế nào?

Bước 1: Xác định thương hiệu riêng Để xây dựng thương hiệu cá nhân, cần định hướng rõ ràng. Hãy suy nghĩ xem bạn muốn cuộc sống của bạn sẽ thế nào trong 1, 2, 3 hay 5 năm tới. Các mục tiêu cần được xác định tập trung, trọng điểm, cụ thể và sát … Tiếp tục đọc