//
archives

Archive for

[Human Brand Person: Susan Boyle]:The Seven Habits of Highly Effective Frumpy Scottish Singers Susan Boyle

The Seven Habits of Highly Effective Frumpy Scottish Singers Susan Boyle “Everything I Know About Marketing I Learned From Susan Boyle…Google can’t really afford more Susan Boyles! Nobody can! It’s a quirk of the viral-video bubble economy we’re living in that we all get to enjoy this spectacle mostly thanks to the largess of a … Tiếp tục đọc

Xây dựng Thương hiệu cá nhân (Phần 1)

Tạo dựng một thương hiệu cho cá nhân và làm cho nó trở nên chuyên nghiệp, thành công thì còn hơn là việc cố in một cái danh thiếp thật đẹp hay mặc một bộ trang phục thích hợp. Thương hiệu cá nhân thể hiện chúng ta là ai, nó sẽ giúp chúng ta tối … Tiếp tục đọc

Personal branding – a definition & history

Khái niệm Personal branding (Xây dựng thương hiệu cá nhân) là quá trình con người và sự nghiệp của họ được định hình như các thương hiệu (theo Lair, Sullivan & Cheney 2005). Người ta nhận xét rằng mặc dù trước đây đã có các kỹ thuật quản lý sự tự lực liên quan đến … Tiếp tục đọc